23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายร้อยเอ็ด-ยโสธร

ร้อยเอ็ด..0 นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสรุปผลการติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด – ยโสธร ตอน 1 โดยการดำเนินงานของสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ที่ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

นายชยันต์ กล่าวว่า  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด – ยโสธร ตอน 1 เป็น โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด – ยโสธร ตอน 1 มาตรฐานทาง ชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร เริ่มต้นสัญญา ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2561 ระยะเวลาทำการ 870 วัน ค่างานตามสัญญา 960,724,162.00 บาท

เนื่องจากปัจจุบันมีการจราจรทุกช่องจราจร และเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของผู้เดินทาง จึงได้มีการแก้ปัญหาความปลอดภัยในสายทาง ด้วยการเพิ่มเติมคอนกรีต Barrier กองดินด้านหลังลดแรงกระแทก พร้อมป้ายเตือนทางปิด บริเวณคอสะพานที่มีความเสี่ยง ป้ายเตือนทางปิด พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดกลับรถ