15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ทอดกฐินสามัคคีวัดท่าถนน

อุตรดิตถ์..0 เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 10 ต.ค.ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าถนน หรือวัดวังเตาหม้อเดิม (ชั้นล่าง) ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ประธานอุประถัมภ์ ประธานฝ่ายฆารวาส จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมี พระมหาเปรี่ยม อาจิณฺโณ เจ้าอาวาสวัดท่าถนน เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย และคณะกรรมการ ทายก ทายิกาประชาชน จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคี เป็นจำนวนมาก

นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ได้ร่วมกับ วัดท่าถนน จัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคี ขึ้นเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป

สำหรับยอดรวมเงินในการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้มีพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาร่วมทำบุญรวมเงินทั้งสิ้น  2,513,23.50 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)เพื่อสมทบ