15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

เดินหน้าขอจัดตั้ง“จังหวัดแม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน..0 นายอดุลย์ ศุภลักษณ์ ประธานคณะทำงานผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า ตนเข้ายื่นหนังสือต่อนายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อผลักดันการแยก สามอำเภอสายใต้ ประกอบด้วย  อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย  ขึ้นเป็น “จังหวัดแม่สะเรียง” โดยเป็นแผนการดำเนินการในระยะยาว ตามแนวคิดของนายสิริรัฐ ชุมอุปการ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผวจ.นครสวรรค์ เคยได้ร่วมประชุมและเห็นชอบผลักดัน

ประธานคณะทำงานผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่อ.แม่สะเรียง เผยด้วยว่า ขั้นตอนต่อไปคณะทำงานจะดำเนินการทำความเข้าใจกับทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั้งสามอำเภอ จากนั้นมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมทำประชาคม รวบรวมเอกสารพร้อมภาพถ่ายรายงานจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงถึงความต้องการของภาคประชาสังคมคนแม่ฮ่องสอนสายใต้ ให้พิจารณาการจัดตั้งจังหวัดใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่  นายสิธิชัย จินดาหลวง รับปากว่าจะจัดการทุกอย่างให้ตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างตามระเบียบของทางราชการ

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนขึ้นมา ประมาณ 15 คน มีการประชุมวางแผนและดำเนินการมาเป็นลำดับ พร้อมเข้าพบนายอำเภอทั้งสามอำเภอ เพื่อเสนอข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นครบทั้งสามอำเภอ สรุปมติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่จากการศึกษาข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์การตั้งจังหวัดใหม่ พบว่า ต้องมีอย่างน้อย 4 อำเภอ คณะทำงานได้ปรึกษาและเก็บข้อมูลด้านลักษณะภูมิประเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนประชากร และการอำนวยความสะดวก

กระทั่งได้ข้อสรุปขอจัดตั้งอำเภอใหม่ที่ตำบลแม่เหาะ และตามหลักเกณฑ์ต้องมี 4 ตำบล เช่นกัน ประกอบด้วย ต.แม่เหาะ ต.ป่าแป๋ ต.ป่าปง และ ต.กองก๋อย (แยกจาก อ.แม่สะเรียง 2 ตำบล อ.สบเมย 2 ตำบล) กำนันและนายก อบต. ทั้ง 4 ตำบลได้เห็นชอบร่วมกันและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ส่วนทางด้านนายอำเภอแม่สะเรียงและปลัดอาวุโส ให้การต้อนรับ คณะจัดตั้งจังหวัด และเห็นด้วยกับโครงการจัดตั้งอำเภอใหม่ พร้อมกับมอบหมายไห้ นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัด อ.แม่สะเรียง ดำเนินงานต่อเพื่อช่วยกันผลักดันให้เป็น จังหวัดแม่สะเรียงต่อไป