update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯกำแพงเพชรสั่งเข้มคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 กำแพงเพชร..0 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผวจ.กำแพงเพชร เผยว่า จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดเป็นดับ 2 ของประเทศ และเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาการเกิดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ครอบคลุมพื้นที่รวม 5 อำเภอ เป็นพื้นที่ จำนวน 1,033 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 110 ราย หากไม่จัดการจะทำให้แพร่ระบาดสร้างความเสียหายไปทั้งจังหวัด จึงสั่งมาตรการเข้มให้นายอำเภอ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ลงพื้นที่จริงสำรวจการแพร่ระบาดพร้อมสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเกษตรกรกำจัด ทำลายสกัดกั้นการแพร่ระบาดแบบตัดตอนทันที ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี จนถึงขณะนี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว

ผวจ.กำแพงเพชร กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้จะมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด หากสามารถควบคุมได้ตลอดทั้งฤดูการเพาะปลูกจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีผลผลิตที่ได้ราคาดี และนอกจากนั้นจะยังมีท่อนพันธุ์มันที่ปลอดภัยสำหรับการเพาะปลูกในฤดูการหน้า และยังขายท่อนพันธุ์มันที่ปลอดภัยให้แก่เกษตรกรที่มีความต้องการได้ทั่วประเทศ จะเป็นรายได้เพิ่มเติมของเกษตรกรนอกจากผลผลิตการทำมันสำปะหลังอีกด้วย