23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

ชาวอุตรดิตถ์สิ้นเกจิลำน้ำน่าน”อาจารย์แก้ว”

อุตรดิตถ์..0เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองกลาย ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ มีพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารพระครูประภากรพิศิษฏ์ (ยงยุทธ  ปภากโร) หรือ อาจารย์แก้ว เจ้าอาวาส วัดหนองกลาย มรณภาพอย่างสงบ ไปเมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ รพ.อุตรดิตถ์ และเมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 19 ต.ค.มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงทรงศพ โดยพระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์และ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายฆารวาส โดยมีนายสมศักดิ์  หอมเพียร  กำนันตำบลป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อม นายบุญธรรม  กอนโภชน์  ผู้จัดการ หจก.บุญธรรมออโต้เซอร์วิส และศิษยานุศิษย์,ร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับพระครูประภากรพิศิษฏ์ (ยงยุทธ  ปภากโร) หรือ อาจารย์แก้ว พรรษาที่ 30 อายุ 62 ปี อุปสมบทเมื่อ อายุ 32 ปี เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2533 เวลา 16.30 น. ที่วัดหมอนไม้    ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ พระอุปัชฌาย์ พระครูปริยัติสาทร พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาภิญโญ  ปวฑฒโน พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาเฉลิม  จันทสโร  หลังจากนั้นได้ย้ายสังกัด วัดหนองกลาย  เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2542 เพื่อมาเป็นเจ้าอาวาส

โดยพระบรมราชานุญาต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ทางมหาเถรสมาคม ประชุมคัดเลือกพระครูสัญญาบัตรที่ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ ผู้บริหารการคณะสงฆ์ สมควรได้รับการเลื่อนชั้น พระสังฆาธิการมหาเถรสมาคมให้เลื่อนชั้น พระครูประภากรพิศิษฏ์ (ยงยุทธ) ตำแหน่ง พระครู เจ้าอาวาสวัดราษฏร์  ชั้นโท เป็น ชั้นเอก และเป็นเจ้าอาวาส วัดหนองกลาย จนถึงปัจจุบัน

ส่วนกำหนดบำเพ็ญกุศลศพมีถึง 25 ต.ค.เวลา 19.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์และพระสงฆ์ 8 รูป สวดอภิธรรม ในวันที่ 26 ต.ค. เวลา 12.00 น.พระสงฆ์สวดมาติกาและเวลา 14.00 น.พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุล เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่เมรุชั่วคราว วัดหนองกลาย ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จึงฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังศิษยานุศิษย์ สามารถรวมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีดังกล่าว