update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านโป่ง แห่องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมเทศกาลกินเจ

ราชบุรี..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรงเจบ้วนฮกตั้ว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมทำพิธีอัญเชิญ “องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว” ออกโปรดชาวตลาดบ้านโป่ง พร้อมประกอบพิธีปั้งจุ้ยเต็ง (ลอยกระทง) บริเวณลานพิธีริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา พร้อมจัดขบวนแห่จัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วย ขบวนคณะมังกรทอง ขบวนการแสดงนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ขบวนองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนนางฟ้า และขบวนรถบุปผชาติ รวมทั้งมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก  โดยมีประชาชนยืนเรียงรายริมสองข้างถนนเพื่อร่วมชมขบวนแห่เจในปีนี้

นายธนวัฒน์ ทัศนัยพิทักษ์กุล คณะกรรมการโรงเจบ้วนฮกตั้ว เผยว่า เทศกาลกินเจของโรงเจบ้วนฮกตั้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 26 ต.ค.63 รวม 10 วัน 10 คืน ถือปฏิบัติกันมาทุกปี เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่งเสริมให้ประชาชนทำจิตใจและร่างกายให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ งดการบริโภคเนื้อสัตว์  สวดมนต์ภาวนาขอพรต่อ “องค์กิ๋วอ่วงฮุดโจ้ว” เพื่อความสุขความเจริญของตนเองและครอบครัว

สำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้ ไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อีกทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น ราคาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารเจมีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่เคยรับประทานอาหารเจครบ 9 วัน อาจจะกินไม่ครบ ทำให้เทศกาลกินเจปีนี้ จึงไม่คึกคักเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา.