update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข

อุตรดิตถ์..0 เมื่อเวลา09.00 น.วันที่ 26 ต.ค. นายผล  ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่ ร.ร.โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด

โดยมี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดฯ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ป้องกันจังหวัด (ปจ.) น.สงนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัด นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอน้ำปาด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นายผล มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน และนำผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีอำเภอน้ำปาด  มาจัดแสดงและจำหน่าย อีกด้วย