update newsข่าวอปท.ข่าวเกษตรข่าวเด่น

รมช.เกษตรฯมอบ สปก.4-01กำแพงเพชร

กำแพงเพชร..0 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ต.ค.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมข.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะ ฯลงพื้นที่ตรวจราชการที่จ.กำแพงเพชร โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านแหล่งกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร

โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผบก.,พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา รองผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท),นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชรเขต1,นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ส.ส.กำแพงเพชรเขต2 ร่วมมอบ มีนายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯและผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เกษตรกรมาร่วมต้อนรับจำนวนมาก

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับพี่น้องพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำด้านการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนพสกนิกรทั่วประเทศ และที่อ่างเก็บน้ำคลองไพรถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากการตรวจงาน พบว่า โครงการพระราชดำริแหล่งกักเก็บน้ำคลองไพร มีความจุขนาด 14 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำที่กักเก็บไว้ จำนวน 9.3 ล้านลบ.ม. สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เป็นพื้นที่ กว่า 9,600 ไร่ ประโยชน์ที่ได้รับเป็นไปตามพระราชดำริทุกประการ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง *

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส และคณะเดินทางไปที่หอประชุม อบต.นาบ่อคำ เพื่อทำพิธี มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกร 500 ราย มอบฝายชะลอน้ำ  30 แห่ง มอบสระเก็บน้ำสาธารณะ 4 แห่ง มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ในการสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านและระบบน้ำเพื่อการเกษตร  4 แห่ง และ มอบเงินเยียวยาให้แก่เกษตรสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบความเสียหาย