18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

สาธารณรัฐคาซัคสถานสานสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

นครปฐม..0 เมื่อวันที่27 ต.ค. ที่ห้องประชุมมารีราชรัตบัลลังก์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม นางสาวอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด และผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ นางราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

พร้อมด้วยนายเยอรัน ดานาเบคอฟ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย และนายอาไบไรคาน เยอร์โคซา ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะ หารือแลกเปลี่ยนด้านการค้าระหว่างจังหวัดนครปฐมและสาธารณรัฐคาซัคสถาน รวมถึงประเด็นการจัดการศึกษา ด้านการเกษตร ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติคาซักสถาน

การเข้าพบของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเชิญชวนนักลงทุนของไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และธุรกิจขนาดย่อม ไปลงทุนที่สาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมองว่าสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นศูนย์กลางของประชาคมยูเรเชีย ซึ่งการลงทุนในสาธารณรัฐคาซัคสถาน ไม่เพียงขายสินค้าได้ภายในประเทศเท่านั้น จะสามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นประเทศที่เปิดพรมแดนร่วมกัน