update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

ผ้าพระกฐินพระราชทานถวายวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงเบตง

ยะลา..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายอดุลย์ จิรไพศาล ประธานมูลนิธิอำเภอเบตง และคณะกรรมการมูลนิธิอำเภอเบตง เป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวัดพุทธาธิวาส ประจำปี 2563 โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานสมาคมพ่อค้าจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

นายอดุลย์ จิรไพศาล กล่าวว่า สำหรับผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพ นำผ้ากฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลบุญและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน และ  ครอบครัว  ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป   

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ มียอดเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อนำไปบูรณะพระอาราม ในครั้งนี้มียอดเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000,009 บาท (หนึ่งล้านเก้าบาทถ้วน) เพื่อถวายพระภิกษุและบำรุงพระอารามหลวง พร้อมมอบทุนเพื่อบำรุงสถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี จำนวน 34 ทุน ทุนละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง  ตั้งอยู่เลขที่ 65  ถนนรัตนกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง  ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2536

นอกจากนั้นยังมีพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, วิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และวิหารพระครูพิศิษฐ์อรรถการ (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกวัดพุทธาธิวาสเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน