15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวอปท.

ศึกษาธิการเชียงรายตรวจเข้ม นร.ลอยกระทง

เชียงราย..0นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ให้โอวาทและแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง   แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ก่อนปล่อยแถวออกตรวจพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามสถานที่จัดงานลอยกระทง  การทำผิดกฎหมาย จุดพลุ เล่นประทัด  ก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่สังคม  ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ มั่วสุม ในร้านอาหาร  สถานบันเทิง  สถานประกอบการโรงแรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พื้นที่ อ.เมืองเชียงราย

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา  ศธจ.เชียงราย  กล่าวว่า ทุกปีจะมีการจัดเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์ และเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย  รวมทั้งควบคุมสถานบริการ  ธุรกิจโรงแรม มิให้กระทำผิดกฎหมายเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กเยาวชน

รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  จึงสั่งการให้ พสน.บูรณาการกับหน่วยงานปกครอง  พม.สสจ.ทหาร ตำรวจ  ออกดำเนินการตรวจเฝ้าระวังป้องกันพฤติการณ์นักเรียน  นักศึกษา  ช่วงเทศกาลลอยกระทง   หากพบเห็นสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม  แจ้งนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา  ศธจ.เชียงราย   หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จ.เชียงราย เบอร์โทร 061 413 4177  เลขาศูนย์ฯ  นางสุรินทร์ รุดเครือ ผอ.กลุ่มลูกเสือ