4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองเลขาธิการ สกสค.เปิดงานแสดงผลงาน “เหลียวหลังแลหน้า เพื่อพัฒนา สกสค.” ครบรอบ 20 ปี 16 จังหวัดภาคเหนือ มอบโล่และมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีอุตรดิตถ์”

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงาน “เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนา สกสค.” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ที่สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 โดยมี นายอุทัย จิกยอง ประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการ สกสค. 16 จังหวัดภาคเหนือและสำนักงาน สกสค. จ.อุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผอ.สำนักงาน สกสค. จ.อุตรดิตถ์,และผอ.สำนักงาน สกสค. 16 จังหวัดภาคเหนือ, นายสุริยะ  อยู่สืบ คณะกรรมการเครือข่าย สกสค.จ.อุตรดิตถ์ /ผู้นำองค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว

*****สำหรับ สนง.คณะกรรมการ สกสค.กลุ่ม 16 จังหวัดภาคเหนือ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของสำนักงาน สกสค. 16 จังหวัดภาคเหนือ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สกสค. ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา, การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตาย, พร้อมจัดให้ลงนาม MOU กับผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 แห่ง

*****เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 16 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงผลงาน เพื่อนำผลงานที่ผ่านมาขององค์กร หน่วยงานทางการศึกษา จัดนิทรรศการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ เป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน ได้ประชาสัมพันธ์องค์กรให้สาธารณชนได้รู้จัก สำนักงานคระกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ขององค์กร สร้างความน่าเชื่อถือแสดงถึงความใส่ใจในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ดังคำกล่าวที่ว่า “ครอบครัวครู เราดูแล”

*****ส่วนช่วงบ่ายในเวลา 13.30 น.ได้จัดพิธีมอบโล่และมอบเกียรติบัตร ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คณธกรรมการ สกสค.จ.อุตรดิตถ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้ดำเนินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตนด้วยความอดทน เป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอุตรดิตถ์” ประเภทผู้บริหาร  16 รางวัล ประเภทครูและคณาจารย์  83 รางวัลและประเภทบุคลากรทางการศึกษา  4 รางวัล รวมทั้งหมด 103  รางวัล

*****ทั้งนี้บริษัท ทรัพย์ยั่งยืน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดย นางสาวเพ็ญภักดิ์ ลีกระจ่าง ประธานบริษัทฯลฯ ได้เข้าร่วมงาน “เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนา สกสค.” เพื่อจัดนิทรรศการโครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพ” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 จังหวัดภาคเหนือ โอกาสนี้ประธานบริษัททรัพย์ยั่งยืน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ดร.เฉลิมชนม์  แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกด้วย

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข/รายงาน