18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรเศรษฐกิจ

รมช.เกษตรฯเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโคกระบือร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด..0นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือหนองแก้วพัฒนา ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุน (โคกลางน้ำ) ส่งสหกรณ์การเกษตรหนองสูง เมื่อบ่ายวันที่ 31 ต.ค. โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือหนองแก้วพัฒนา ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด มีสมาชิก จำนวน 25 ราย โคขุนรวม 407 ตัว กลุ่มนี้ขุนโคโดยใช้อาหารสำเร็จรูปจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง และมีการผลิตมันหมักยีสต์ รวมทั้งมีการรวบรวมปุ๋ยมูลสัตว์ จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มเติม

นอกจากนั้น รมช.เกษตรฯยังได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (โคเนื้อสร้างชาติ)  แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้  และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท