25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นสิ่งแวดล้อมไลฟ์สไตล์

สบอ.16 จัดวันรักต้นไม้แห่งชาติ

แม่ฮ่องสอน ..0 นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สบอ.16) สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  นำข้าราชการในสังกัดกรมอุทยานฯ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เข้าร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เห็นถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และปลูกซ่อมแซมทดแทนต้นไม้ที่ตาย ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นายโยธิน  กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ต.ค.ทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็น”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ป้องกันโรคและแมลง และตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่ป่า หรือพื้นที่อื่นที่เห็นสมควร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเป็นการสร้างสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยให้พิจารณาร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ