24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

“วีระศักดิ์” อดีต นายก อบจ.สกลนคร ดอดสมัครวันสุดท้าย

สกลนคร..0เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการรับสมัคร นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.ที่ผ่านมาปรากฏว่านายวีระศักดิ์ พรมภักดี อดีตนายก อบจ. จ.สกลนคร ปี2547-2550 น้องชายนายสาครพ รหมภักดี อดีต ส.ส.สกลนคร  หลายสมัยมาลงสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ 6 พ.ย. ทำให้มีผู้สมัครนายก อบจ.สกลนครรวมทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย

นายชัยมงคล ไชยรบ อดีต นายก อบจ.3 สมัคร กลุ่มคิดสร้างเมือง ได้เบอร์ 1 นายชูพงษ์ คำจวง กลุ่มไทยเพื่อไทยได้เบอร์ 2 นายณรงค์เดช อุฬารกุล อดีต ส.ส.สกลนคร หลายสมัยเช่นกัน ได้เบอร์ 3 นายวิชัย สีนุเดช ผู้สมัครอิสระได้เบอร์ 4 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ หรือนายกจ๋า อดีต นายก อบต.โพธิไพศาล กลุ่มตุ้มโฮมเมืองสกล ได้เบอร์ 5 และนายวีระศักดิ์ พรหมภักดี ได้เบอร์ 6

ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. ในพื้นที่ 18 อำเภอมี 177 คน เป็นการชิงชัยใน 36 เขต โดยทั้งหมดจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธ.ค.สำหรับบรรยากาศ ของการหาเสียง ยังคงไม่คึกคัก ผู้สมัครหลายคนอาจจะรอการประกาศจาก กกต. ว่าคุณสมบัติครบถ้วนและได้ลง สมัครหรือไม่จึงยังไม่มีการหาเสียง ด้วยการใช้รถโฆษณาจะมีก็แต่ ให้หาคะแนนเงียบๆ