15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นสาธารณสุขไลฟ์สไตล์

รมช.สธ ย้ำพลัง อสม.ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขลงสู่ชุมชน

นครปฐม..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมระบบการดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโควิด-19  การพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนงาน อสม.เสริมพลัง อสม.เชื่อมร้อยงานบริการสาธารณสุขลงสู่ชุมชนที่รพ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 พ.ย.โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผวจ.นครปฐม นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเน้นผู้ให้บริการแต่ละโรงพยาบาล ตลอดจนผู้รับบริการต้องมีความปลอดภัย จากการที่มาตรวจโรงพยาบาลนครปฐมถือว่ามีความพร้อมของเขตสุขภาพที่ 5 ในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 แม้ขณะนี้จะพบผู้ติดเชื้อในแต่ละที่ อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าหากมีการแพร่เชื้อที่ใด กรมควบคุมโรคจะไปสอบสวน ควบคุม และเมื่อพบผู้ป่วยก็จะเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลในทุกสังกัดของประเทศไทย โดยใช้เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการที่รับผู้ป่วยเข้ามาดูแลรักษา

จากนั้น   ดร.สาธิต และให้กำลังใจ อสม.นครปฐม มีทั้งหมด10,360 คน กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในจังหวัด ทั้ง 7 อำเภอ 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน 211 ชุมชน คิดเป็นสัดส่วน อสม.ต่อหลังคาเรือน เป็น 1 ต่อ 22 หลังคาเรือน เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด คือ อสม. 1 คน ดูแลประชาชน 10-15 หลังคาเรือน อสม.เหล่านี้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน ด้วยบทบาทหน้าที่ที่ท้าทาย เรียนรู้ในห้องเรียนชุมชน ยกระดับความรู้ให้เป็นหมอประจำบ้าน เพื่อช่วยชีวิต ฝึกฝนทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทุ่มเทงานบริการและให้ข้อมูลเข้าถึงทุกบ้านอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ และ อสม.ยังได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง