15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รมช.คมนาคมหนุนสร้างสนามบินพัทลุง

***พัทลุง..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล อ.เมืองพัทลุง สายวันที่13 พ.ย.นายถาวร  เสนเนียม  รมช.คมนาคม ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุ โดยมี นายสมเกียรติ  มณีสถิต  รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน  และคณะ  เข้าร่วมด้วย   เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  ได้แก่  วัตถุประสงค์   ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงานศึกษาของโครงการ   รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

***สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงนั้นจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 4 ครั้ง  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาโครงการ  คือ   ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม  ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาท่าอากาศยาน  การเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน  แบบแปลนเบื้องต้นของท่าอากาศยาน ฯลฯ ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เห็นด้วยกับการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพัทลุง

***นายถาวร กล่าวว่า  จังหวัดพัทลุงมีความพร้อมในหลายๆด้านที่จะสามารถรองรับการก่อสร้างสนามบินพัทลุงได้  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องชาวพัทลุง จะคิดให้ชาวพัทลุงไปใช้สนามบินใน  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  สนามบินจังหวัดตรัง  และสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง  เพราะการลงลงก่อสร้างสนามบินพัทลุงนั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น  ซึ่งตนในฐานะผู้ดูแลและรับผิดชอบกรมท่าอากาศยานจะขอสนับสนุนการก่อสร้างสนามบินพัทลุงอย่างเต็มที่

***ขณะนี้มีพื้นที่ที่จะก่อสร้างสนามบินพัทลุงนั้นมีอยู่แล้วในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมากกว่า  1,000  ไร่  หากว่าจะขยายเพื่อความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายวิศวกรรม  และหลักการก่อสร้างสนามบินซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด  หลังจากการศึกษาและออกแบบสนามบินในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว  ตนจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของกระทรวงคมนาคม  และเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป