update newsการเมืองข่าวเด่น

สว.ทัวร์ลงพื้นที่ฟังชาวบ้านพัฒนาท้องถิ่นสุโขทัย

***สุโขทัย..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงระหว่างวันที่ 12-13พ.ย.2563  พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่1 และ พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่1 พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ประชาชน ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังหาด อ.บ้านด่านลานหอย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชาวบ้านวังหาดกว่า 200 คน  ให้การต้อนรับ

***จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย  เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในประเด็นต่าง ๆเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น การขุดแก้มลิงทุ่งหนองคล้อ การผันแม่น้ำปิงมาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย, การสร้างถนนสายบ้านตลิ่งชัน ไป อ.บ้านตาก จ.ตาก,

***รวมทั้งการขุดแก้มลิงที่ ต.ตลิ่งชัน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ,การสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกะพง และการขยายและพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านวังหาด เป็นต้น  หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยัง อ.ทุ่งเสลี่ยม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆของชาวบ้านเช่นกัน  ข้อมูลเหล่านี้สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์