22 เมษายน 2024
Latest:
update newsพาณิชย์เศรษฐกิจ

ประเมินPEAพังโคนสำนักงานสีเขียว

***สกลนคร..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ วงศ์ดี ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จ.สกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (Green Office) นำโดย น.ส.ธิติธร บุญเรือง จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการ และคณะผู้ตรวจประเมิน จากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมลำน้ำมูล 1 ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน

***สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวด คือ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายและการวางแผนอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและ สร้างจิตสำนึกหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างเพื่อพัฒนาสำนักงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของโครงการสำนัก สีเขียว ประจำปี 2563 ต่อไป.

มังกร์ แสนโสดา/ข่าว-ภาพ