15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

SPRCร่วมโครงการ“พลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

ระยอง..0เมื่อวันที่ 28 ก.ย. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) นำโดยนายทิโมธี อลัน พอตเตอร์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) และจิตอาสา SPRC จัดกิจกรรม พลังคนสร้างสรรค์โลก ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยกิจกรรมในปีนี้ มีการทำ ปั้นคันนา ดำนา ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามหลักการป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึงการให้อาหารปลา มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์, กล่าวว่า โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เกิดจากความร่วมมือของเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า และการพัฒนาคนมาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ เกิดความตระหนัก และนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืนในหลากหลายพื้นที่ชุมชน