update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

เนรมิต“วัดศรีบุญเรือง”ออกหว่า

แม่ฮ่องสอน..0เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดศรีบุญเรืองแม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด “ต๋ามโคม” เป็นพุทธบูชา เพื่อชีวิตที่สดใสดุจแสงสว่างจากโคม งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาวันที่1– 3 ตุลาคม โดยบรรยากาศคึกคักค่ำคืนที่สวยงามสว่างไปด้วยแสงไฟจากโคม  แรงศรัทธาประเพณีออกหว่าพุทธศาสนิกชนได้ทยอยเดินทางมาทำบุญ เที่ยวชมความงดงามของสีสันแห่งโคมไฟภายในวัดศรีบุญเรือง

ทั้งนี้พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองเนรมิตภายในวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ ทำบุญ ต่างๆอาทิ การทำบุญถวายโคม แขวนโคม การปล่อยโคมลอย การทำบุญถวายไฟฟ้าเป็นพุทธบูชา การทำบุญตักบาตรเสริมบารมี บูชาคุณพระพุทธเจ้า  การทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบูชาโชคลาภ หรือ การบูชาประทีป การสืบชะตา เป็นต้น

นอกจากนั้นทางวัดยังจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนชาวแม่สะเรียง อำเภอใกล้เคียง และ นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของการประดับประดาสีสันแห่งโคม และ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทำบุญ โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคม การแขวนโคมการจุดประทีปความหมายคือ เพื่อเป็นการบูชาไฟ เป็นการช่วยนำทางสว่างแห่งชีวิตเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง มีชีวิตที่ดีงามสดใส ดุจแสงสว่างจากโคมไฟ โดยทางวัดจะเปิดให้ประชาชนเข้าสัมผัสความงดงามและร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิต ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้น