15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นอาชญากรรม

สนง.ยุติธรรมกาฬสินธุ์ลงพท.ให้ความรู้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพากภาคประชาชน สภ.หนองกุงศรี พร้อมนายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ประธาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สภ.ห้วยเม็ก นำคณะกรรมการ ศกช.สภ.ทั้งสองอำเภอเข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สภ.จากเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายชุติเดช เสน่ห์วงศ์ และคณะ มาวให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสภ.ห้วยเม็กและสภ.หนองกุงศรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66

*****นายชุติเดช เสน่ห์วงศ์ วิทยากรผู้ให้คำบรรยาย กล่าวว่า ครั้งนี้ เป็นการเสวนาหารือ เกี่ยวกับพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา โดยเฉพาะคดีแพ่ง ต้องไปถึง 3 ศาล คือศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ทำให้ประชาชนที่เป็นคู่กรณีต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะต้องจ่ายค่าทนายความในราคาที่ตกลงกัน หากเป็นทนายความที่มีชื่อเสียง ก็จะสูงขึ้นตามลำดับ ทั้งค่าเดินทางค่ารถ ค่าเสียเวลาและอื่นๆอีกจิปาถะ กระทรวงยุติธรรมเลยต้อง มีพรบ.ไกล่เกลี่ย เพื่อเปิด โอกาสให้คู่คดีความมาเจรจาตกลงกัน เพื่อระงับข้อพิพากทางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธี และปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการในชั้นศาล และในชั้นการบังคับคดี  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ และคดีจะสิ้นสุดเมื่อคู่คดีตกลงกันและยอมความในชั้นไกล่เกลี่ย รวมถึงเป็นการป้องกันความรู้สึก เผชิญหน้า ระหว่างคู่กรณี ที่เป็นปฏิปักษ์ มุ่งล้างแค้นไม่สิ้นสุด

*****ทั้งนี้ปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรให้นำกระบวน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพากษ์ทางอาญาบางประเภท มากำหนดเป็น กฎหมายกลาง เพื่อหน่วยงานภาครัฐพนักงานสอบสวนหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้เกิดความสมานฉันขึ้นในสังคม ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้งและงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้ร่วมกันอย่างปกติสุข ในภาคบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ได้ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านโปรแกรม Cisco WebeX  เพื่อร่วมการประชุมในการใช้งานระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีการฝึกปฏิบัติรับคำร้องและบริหารจัดการคำร้อง เพื่อให้ศูนย์แก่เขตข้อพิพาทภาคประชาชน ของสภ.ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป