4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มทบ.27 จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 ปลดเป้วางปืน” สู่เส้นชัย..วัยเกษียณอย่างสมเกียรติ

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จ.ร้อยเ อ็ดประธานพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการ และที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม จำนวน 48 นาย และครอบครัว ,คณะผู้บังคับบัญชา ,สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 กำลังพลนายทหาร นายสิบ จากหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณพื้นที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม มอบโล่เกียรติยศ มอบใบประกาศเกียรติคุณและกล่าวสดุดี  ต่อจากนั้นกองพันสวนสนามได้กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติฯ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

*****ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณ ที่กำลังพลทุกนายได้อุทิศตนทุ่มเท แรงกาย แรงใจ รับราชการทหาร มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นประโยชน์แก่กองทัพบกและประเทศชาติตลอดมาการประกอบพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร เพื่อตอบแทนคุณความดีเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการทหารที่รับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อเสริมสร้างกองทัพจนเกิดผลดีแก่ทางราชการ ทำให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุขแก่ประเทศชาติ และประชาชน จนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีของกำลังพลรุ่นหลังต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ