4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

คณะผู้แทน 15 ทะเบียนโรงงานของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2566

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้แทน 15 ทะเบียนโรงงานของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2566 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฎิบัติงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน

*****ทั้งนี้ไออาร์พีซีเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน” และได้รับรางวัล CSR-DIW Awards มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 16 ปี ในปีนี้ได้รับรางวัลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. CSR-DIW Continuous Awards ต่อเนื่อง 10 ปี คือรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตลอดระยะเวลา 10 ปี

*****โดยได้รับเกียรติจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัลฯ ให้กับ 5 ทะเบียนโรงงาน ดังนี้ 1.1 โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค (AB) 1.2 โรงงานผลิตเอทธิลีน (ETP) 1.3 โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) 1.4 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) 1.5 โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ (PW) 2. รางวัล CSR-DIW Continuous Awards เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกแสดงเอกสารหลักฐานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ ให้กับ 10 ทะเบียนโรงงาน ดังนี้

*****1.1 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic (CCM) 1.2 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic (CD1) 1.3 โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยส์ (DCC/VGO) 1.4 โรงงานทำเคมีภัณฑ์อีบีเอสเอ็ม (EBSM) 1.5 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) 1.6 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ (PPC) 1.7 โรงงานผลิตก๊าซโพรพีลีน (PRP) 1.8 โรงงานจัดหาน้ำทำน้ำให้สะอาดเพื่อจำหน่ายน้ำไปยังอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (UTBK) 1.9 โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม (WWT3) 1.10 โรงงานผลิตแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (UHV)

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน