6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด มอบนโยบายคณะสงฆ์และเตรียมสอบธรรมศึกษา ปี 2566 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม วัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดและคณะสงฆ์เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายรับไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การประชุมมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(ขอนแก่น) ขอข้อมูลของวัดและที่พักสงฆ์ยื่นคำขออนุญาตเข้าจัดทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างวัด

*****รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างศูนย์สุขภาพพระสงฆ์  งานการปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา งานสาธารณะประโยชน์ พิธีมอบใบตราตั้งวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 แห่ง และกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2566 นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบในวันที่ 23-26 ตุลาคม 2566 นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก กำหนดสอบ 20-30 พฤศจิกายน 2566 ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันที่ 7 ธันวาคม2566  โดยการประชุมคณะสงฆ์ในครั้งนี้ ดำเนินงานโดยพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม  แบะคณะสงฆ์อำเภอหนองพอก พร้อมได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ