23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศวัฒนธรรม

กองพล9ออกร้านงานสัปดาห์แม่น้ำแคว

***กาญจนบุรี..0 พ.อ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประธานพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 บริเวณงานสัปดาห์สะพานข้ามน้ำแคว อ.เมืองกาญจนบุรี เมื่อเย็นวันที่ 26 พ.ย.

***โดยมี พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี,คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1, ดร.มติกาญจน์ ทองน่วม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 9, คุณรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี, พร้อมด้วย คณะนายทหารกองพลทหารราบที่ 9, คณะกรรมการแม่บ้านทหารบก ค่ายสุรสีห์, สมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

***ดร.มติกาญจน์ ทองน่วม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 9 เผยผู้สื่อข่าวว่า ทางกองพลทหารราบที่ 9 ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะและพระราชทานพระราชทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ในโครงการพระราชดำริหลายพื้นที่

***ในส่วนกองพลทหารราบที่ 9 /กองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการบ้านทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และ โครงการบ้านโป่งลึกบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้ราษฎรได้มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเพียงพอกับการประกอบอาชีพโดยสุจริตตามกฎหมาย และมีความเข้มแข็งสามารถช่วยตนเองได้ในที่สุด

***การนำผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโครงการพระราชดำริดังกล่าว มาจำหน่ายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ 2563 นี้ เข้าสู่ปีที่23 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 27 พ.ย. ถึง วันที่ 6 ธ.ค. เพื่อนำรายจากการจำหน่ายขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

***ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำกลับไปเป็นทุนในการผลิตและมอบเป็นค่าตอบแทนให้กับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการเป็นการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไป สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาจำหน่าย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา และผ้าชนิดอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ OBOP (โอบอบ) ของทางชมรมแม่บ้านค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี มาจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา