15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศวัฒนธรรม

“บุญเดือนอ้าย”ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ

***สกลนคร..0นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ประธานงานรำบูชาพระธาตุเมืองอากาศ เนื่องในงานประเพณีบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก และประเพณีบุญตูบ ประจำปี 2563 เมื่อเย็นวันที่ 28 พ.ย.โดยมี นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน ส่วนราชการ อปท. ผู้นำชุมชน/ประชาชนอำเภออากาศอำนวย กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมพิธี ที่วัดทุ่ง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

***ขณะเดียวกัน น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมถวายปัจจัยและร่วมรำบูชาพระธาตุเมืองอากาศ ในครั้งนี้ด้วย.