18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯนนทบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุธี  ทองแย้ม ผวจ.นนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อ.เมือง นนทบุรี โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในวัดจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีในช่วงเย็น และติดป้ายเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน สวดมนต์ และฟังธรรมเทศนา

*****สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ สรุป คือ การ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” โดยการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้