18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

เมืองคอนจัดสวดมนต์ข้ามปี”คุมเข้มโควิด”

***นครศรีธรรมราช..0วันที่22 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563-2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 06.30. น. ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

***พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผวจ.นครศรีธรรมราช นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัด นาย ส สมบัติ  มีสุนทร รองนายก ทน.นครศรีธรรมราช นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย รักษาราชการแทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุธรรม ชยันต์เกียรติ ประธานชมรมรักบ้านเกิด และนางสาวณัฐิยา  ศาสนาภาพ เลขานุการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถึงการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

***ทั้งนี้พระเทพวินยาภรณ์ กล่าวว่า การสวดมนต์ข้ามปีถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยเฉพาะการสวดมนต์ที่วัดพระมหาธาตุฯ เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วย เพราะได้สวดมนต์ที่หน้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช นอกจากนี้การสวดมนต์ทำให้เรามีสมาธิ ไม่เห็นแก่ตัว และมีปัญญาด้วย

***ด้านนายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผวจ. กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมปีนี้ต้องจัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างไรก็ตามต้องดูมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย

***นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในปีนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์มาจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ทุกวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะได้มีการต่อเทียนดังกล่าวไปจุดในการประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีของแต่ละวัดด้วย

***ส่วนนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมหลัก 5 คือ กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา  / กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี/ กิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์  กิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ และ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2564

***นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว และเป็นต้นแบบให้รัฐบาลนำไปกำหนดให้มีการจัดกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกจังหวัดทั่วประเทศ

***ทางด้านนายสุธรรม ชยันต์เกียรติ  ประธานชมรมรักบ้านเกิด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไป ถือเป็นการทำบุญแรกของปี เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ได้จัดกันมาอย่างยาวนาน แต่ได้เริ่มจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการควบคู่มากับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จึงอยากให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้ร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับปีนี้เริ่มกิจรรมในเวลา 05.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2563  โดยจะมีการลดจำนวนผู้ใจบุญที่มาทำอาหารถวายพระให้น้อยลง เพื่อลดความแออัด และจะมีการจัดทางเข้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และทุกคนต้องสวมหน้ากากด้วย

***นาย ส สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

***ขณะที่นางสาวณัฐิยา  ศาสนาภาพ เลขานุการชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครั้งที่ 7 เริ่มกิจกรรมในเวลา 22.10 น. ที่บริเวณสะพานนครน้อย สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช มีการวิ่ง  2 เส้นทาง คือ ประเภทมินิมาราธอนเส้นทางวิ่ง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวจากสะพานนครน้อย ผ่านหน้าวัดพระมหาธาตุ ไปกลับตัวที่หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย แล้วกลับไปเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัว และเส้นทางวิ่ง 4 กิโลเมตร ปล่อยตัวที่สะพานนครน้อย-ผ่านวัดพระมหาธาตุฯ กลับตัวที่สี่แยกประตูไชยสิทธิ์ แล้ววิ่งไปเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัว มีประเภท ฟันรัน /ครอบครัว และฟันรัน แฟนซี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 09 4149 6964.