25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายอำเภอหนองกุงศรี นำส่วนราชการและจิตอาสาสร้างบ้านมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี พร้อมด้วย พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ.หนองกุงศรี นางอารี ปังสี ท้องถิ่นอำเภอ นายศุภชัย สุริฉาย ปลัดอำเภอ นายสมหมาย อุ่นทะยา นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านโคกเจริญ ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ให้กับครอบครัวนางเจียงศร บัวใหญ่ ชาวบ้านโคกเจริญหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี  เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน และสภาพที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม  ทั้งนี้ ด้วยการร่วมมือ ประสานจากทุกภาคส่วน จัดหางบประมาณ เพื่อทำการปรับปรุงถมพื้นบ้านและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวร

*****นายสมหมาย อุ่นทะยา นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว กล่าวว่า ในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้สำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ เพราบ้านของนางเจียงศร บัวใหญ่ มีปัญหาเรื่องสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่เหมาะกับการพักอาศัย การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและปลอดภัย เบื้องต้นการใช้งบประมาณในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการ ของอำเภอหนองศรีจำนวน 60,000 บาท เพื่อมาเป็นคาใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพราะครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมานาน สภาพตัวบ้านก็ทรุดโทรมตามสภาพในเชิงประจักษ์  และชาวบ้านโคกเจริญจึงได้ร่วมกันบริจาคแรงงานแรงทรัพย์ในรูปแบบของจิตอาสา ร่วมกันมาช่วยซ่อมแซมปรับปรุงบ้านจนแล้วเสร็จ ในส่วนของทางเทศบาลตำบลคำก้าว ก็ได้นำเจ้าหน้าที่มาจัดทำบ่อเลี้ยงปลาไว้พยุงช่วยในการดำรงชีพอย่างเป็นสุข

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่าสำหรับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่ได้ออกมาร่วมด้วยช่วยเหลือกันในครั้งนี้ เป็นการเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่ทางอำเภอได้นำเยาวชนลูกหลานของครอบครัวนี้และอีกหลายๆครอบครัว เข้าไปอบรมในค่ายฟื้นฟูสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะเดียวกันก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่ หาข้อมูลของแต่ละครอบครัวและปัญหาต่างๆถึงความเป็นอยู่ เพื่อที่จะได้หาวิธีช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ตรงจุด จนทราบว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีปัญหา จนเกือบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็ก 2 คนขาดพ่อแม่ ต้องอยู่กับคุณยายที่ไม่มีราย ทางอำเภอจึงได้ใช้งบดำเนินการส่วนหนึ่งเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ และทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว ก็ได้จัดทำอาชีพเสริม ด้วยการทำบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต

*****ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน และในส่วนของผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ที่เสียสละแรงกายออกมาร่วมด้วยช่วยกันในรูปจิตอาสาปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้าน ให้เป็นที่น่ายู่น่าอาศัย เพราะต้องการเห็นความพัฒนาที่ยั่งยืนในการร่วมมือบำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วยกันดูแลให้กำลังใจคนในครอบครัวและสังคมรอบข้าง ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน