4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์โชว์ส้มตำลีลาเปิดเที่ยวเมืองเกษตรแดนไดโนเสาร์

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผวจ.กาฬสินธุ์ ประธานเปิดงาน กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ ออนซอนกาฬสินธุ์  เที่ยวเมืองเกษตร แดนไดโนเสาร์ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566 ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  โดยมี พล.ต.ต.มนตรี  จรัลพงษ์  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นายฉัตรชัย  วิรุฬห์วรวุฒิ  ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์  นายบุญมี แก่นนาคำ  นายก ทต.โนนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคส่วนราชการในอำเภอสหัสขันธ์  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  มี นายสันติภาพ  โทนหงส์สา  เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  นำเกษตรอำเภอ 18 อำเภอ และเครือข่ายร่วมออกร้านและร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

*****โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรกว่า 40 ร้านค้า ซึ่งนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจประชาชนเลือกซื้อจำนวนมาก  ซึ่งในพิธีเปิด นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผวจ.กาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมโชว์ส้มตำลีลาเรียกเสียงเชียร์ และเสียงปรบมือตลอดงาน และแวะชมเกษตรกรปลูกต้นหอมเงินแสน ของนายสาคร  ภูแสงสั้น  กำนันตำบลโนนแหลมทอง  ที่สร้างเม็ดเงิน 1 ไร่ 28 วัน ได้  100,000 บาท เป็นเกษตรที่ทำได้จริง และเป็นผู้นำชุมชนที่ลงมือทำเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้าน

*****นายสันติภาพ  โทนหงส์สา  เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร และส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับเครือข่ายเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560  เพื่อประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4  โดย เลือกพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ท้องถิ่น ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีรายได้ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าเกษตร ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย  ที่จะส่งผลให้เกิดสุขภาพดีในอนาคต  ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์  3 ร่ำรวย คือ ร่ำรวยวัฒนธรรม  ร่ำรวยน้ำใจ  และร่ำรวยสุขภาพ

*****นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ในส่วนของการส่งเสริมภาคการเกษตร  ได้เชื่อมโยงกับงานท่องเที่ยว  โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์  จะเน้นเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะอาหาร นักท่องเที่ยวที่วาเที่ยวกาฬสินธุ์ ได้เที่ยวที่หลากหลายยังได้สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เป็นของฝากกลับบ้านด้วย  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดเมืองท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นให้เกิดการค้าขาย จับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นรายได้ของชาวบ้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จะหมุนเวียนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน