4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พ่อเมืองระยอง มอบเอกสารเข้าทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ‘ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน’ แก่ ปชช.ชาว อ.แกลง

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินตามนโยบายรัฐบาล และ คทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ‘ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน’ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ที่ศาลาประชาคมอำเภอแกลง  โดยมีนายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายเฉลิม พุ่มไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นายอนุชาติ ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยอง นายเจษฎา จันทโชติ สหกรณ์จังหวัดระยอง และนางวันเพ็ญ นามคุณ พมจ.อ.แกลง ร่วมเป็นสักขีพยาน

*****นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับแปลงที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ ‘ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน’ เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรครอบครอง อยู่อาศัย และทำกิน ตามบัญชีรายชื่อที่กรมบำาไม้ ซึ่งเป็อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จัดส่งมา โดยจัดให้ได้รับที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัดระยอง)ได้เห็นชอบให้ได้รับการจัดที่ดิน รวมจำนวน 1,018  แปลง 850 ราย กรมที่ดิน ได้ดำเนินการและจัดส่งสมุดประจำตัวผู้ได้รับอนุญาต จำนวน 581 เล่ม 485 ราย มาให้ คทช.จังหวัดระยอง เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต และสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองได้จัดพิธีมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และกรมที่ดินได้จัดส่งสมุดประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตที่ยังคงเหลือ อีกจำนวน 437 เล่ม 365 ราย มาเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต

*****สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง จึงได้จัดทำโครงการมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินตามนโยบายรัฐบาล และ คทช.โดยจัดให้มีผู้เข้ารับมอบสมุดประจำตัวบางส่วน จำนวน 100 ราย 129 เล่ม และให้นายบุญสืบ แกล้วกล้า กำนันตำบลกระแสบน เป็นผู้แทนรับมอบสมุดประจำตัว จำนวน 308 เล่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตต่อไป0

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน