25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ สาขาริมน้ำน่าน จัดงานเทศกาลกินเจเพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล รองผวจ. รักษาราชการแทน ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และนายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์/ นายสุรชัย   วาณิชย์ปกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ ประธานหอการค้า และกลุ่ม YEC จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  /นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ รองประธาน-เลขาฯ/คณะกรรมการฯ กล่าวให้การต้อนรับ/ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ /ประชาชน ร่วมงานที่บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ สาขาริมน้ำน่าน หน้าวิหารหลวงพ่อเพชร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 14 ต.ค.66

***** นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจขึ้นเพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน ในการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งของมึนเมาทั้งปวง ก่อให้เกิดบุญกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยตั้งอยู่ในหลักธรรม 2 ประการ คือ ดำรงชีวิตโดยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย โดยในงานมีการอาหารเจให้บริการผู้มาร่วมงานได้ทานฟรีตลอดเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2566 นี้

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน