4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จัดให้บริการซ่อมยานพาหนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ทางการเกษตร ประกอบอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ประชาชน ฟรี

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์  องศากิจบริบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปิดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ที่ อบต.บ้านพร้าว  อำเภอบ้านนา ระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.ค. 66  โดยมีนายกัมปนาท ตันจ้อย รอง นายก อบต.บ้านพร้าว และคณะให้การต้อนรับ นางวิลาวัลย์ วัชโรทัย รอง ผอ. คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา  แผนกช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ และช่างยนต์ ให้บริการซ่อมยานพาหนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ทางการเกษตร

*****อีกทั้งยังแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลและบำรุงรักษา อบรมต่อยอดและสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของชุมชน เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีจิตใจอาสานำวิชาชีพให้บริการแก่ชุมชนอันเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป