6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ทายาทสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ที่เสียชีวิตในปี 2564-2565 เข้ารับเงินในงวดแรกแล้วรายละ 105,450 บาท

*****พัทลุง..ผู้สื่อข่ารายงานว่า ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  ถนนราเมศวร์  อ.เมืองพัทลุง บรรดาทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตทั้ง  76  ราย ทยอยเดินทางมากรอกข้อมูลในการขอรับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  ส่วนเงินที่ได้รับในครั้งนี้ทางสมาคมฯจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของทายาทในแต่ละคน  โดยทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในช่วงปีดังกล่าวจะได้รับเงินรายละ  111,000  บาท  หลังจากที่ทางสมาคมฯได้หักเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ  5  ซึ่งเป็นเงินหักคนละ  5,550  บาท  ทำให้ทายาทจะได้รับเงินจากสมาคมฯคนละ  105,450  บาท  เนื่องจาก  ณ  วันที่  30  กันยายน  2566  มีสมาชิกที่จ่ายเงินแก่สมาคมฯ คนละ  2,280 บาท   จำนวน  3,700  ราย  จากจำนวนสมาชิกในปี  2565  จำนวนทั้งสิ้น  7,407  ราย

*****ในขณะที่มีสมาชิกฯก็ได้เข้ามาระเงินแก่สมาคมฯอย่างต่อเนื่อง  หลังจากนี้ทางสมาคมฯก็จะนำเงินดังกล่าวไปจ่ายแก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในงวดที่  2  ต่อไป  ซึ่งจากสมาชิกฯเข้ามาชำระเงินครบทั้ง  7,407  ราย ทางทายาทจะได้รับเงินคนละประมาณ  200,000 บาท  ในขณะที่ทายาทบางคนยังมีข้อสงสัยในแบบกรอกรายละเอียดการรับเงินจากสมาคมฯ  ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯก็ได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่ทายาทจนเป็นที่พอใจแล้ว  ในขณะที่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตได้ขอบคุณ นสพ.ไทยรัฐ ที่ได้เสนอข่าวความเดือดร้อนของทายาทฯจนนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวในครั้งนี้

*****อนึ่งก่อนหน้านี้ ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ที่เสียชีวิตลงในปี 2564-2565  ได้เข้าร้องเรียนสื่อมวลชน เนื่องจากทายาทยังไม่ได้รับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด แต่อย่างใด  เนื่องจากในแต่ละปีทางสมาคมฯจะหักเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวปีผู้เสียชีวิตปีละ 70 ราย  สมาชิกฯจะต้องจ่ายเงินให้กับสมาคมฯ จำนวน 2,150 บาท/ปี   ทำให้ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในปี 2564 –  2565  จำนวน  76  ราย  ยังไม่ได้รับเงินจากสมาคมฯเป็นเงินมากกว่า 15 ล้านบาท   เนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตเกินปีละ  70 ราย  ทำให้สมาคมฯไม่มีเงินที่จะจ่ายแก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตได้  ในส่วนการจ่ายเงินในปี 2566 นั้น ไม่มีปัญหาการจ่ายเงินแก่ทายาทฯแต่อย่างใด เนื่องจาก  ณ วันที่  5  ตุลาคม  2566  มีสมาชิกเสียชีวิตเพียง 62  ราย  ในส่วนของสมาคมฯได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากสมาชิกคนละ 2,280 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 76 ราย  ตามขั้นตอนต่อไป