25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ประธาน กกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศส.ปชต. ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหา

 

*****แม่ฮ่องสอน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.66 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัด นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลหมอกจำแป่ ให้การต้อนรับ และอภิปรายสรุปการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในด้านต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน