28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รัฐมนตรีกลาโหมเปิดเดินวิ่งมหาสารคามมินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ประธานเปิดงานเดินวิ่งมหาสารคามมินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1 ในโอกาส 90 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมี ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฯ  พร้อมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการสมาคม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา นักกีฬา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

***** ทั้งนี้ รมว.กลาโหม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะทำงาน“ โครงการ Rajabhat Maha Sarakham Mini Marathon 2023 ครั้งที่ 1” และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เห็นความสำคัญของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ผดุงเกียรติและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น รวมไปถึงหาทุนและช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรำลึกพระคุณบูรพคณาจารย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันในโอกาสครบรอบ 99 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นอกจากนี้ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กล่าวถึง นโยบายกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ ถือเป็นการสร้างคนให้มีสุขภาพแข็งแรงและสร้างชาติให้มความแข็งแกร่งมั่นคง ส่วนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคแบบใหม่ จะทำให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพไม่มีข้อจำกัด และเกิดประโยชน์ทางสังคมสามารถแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำได้ เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมวลรวมของประเทศ ทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกวัยให้หันมาออกกำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น