“ร่มบินส่งเสบียง”น้ำใจจากท้องฟ้าซับน้ำตาคนบ้านกล้วย

***สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย ยังวิกฤติหลายจุดทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมใน ต.ธานี, ต.บ้านกล้วย และ ต.ปากแคว ของอ.เมืองสุโขทัย  ต่างถูกน้ำท่วมสูง 0.50- 1 เมตร แต่ยังมีพื้นที่รอบนอกอีกหลายแห่งที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมตัดขาดจากโลกภายนอก ทำให้การเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก ***ขณะที่ทีมร่มบินสุโขทัยสกาย  ร่มบินบูรพา และสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ โดยนายนันทิพัฒน์ ศรีอำไพ นายกสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ และทีมงานได้นำทีมพารามอเตอร์สมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือจำนวน 3 เครื่องขึ้นบิน นำอาหาร น้ำดื่ม ไปหย่อนส่งให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอีกทางหนึ่ง ซึ่งยังเห็นได้ว่ายังมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก

*** นายนันทิพัฒน์  นายกสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ กล่าวว่าทางสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จึงขึ้นบินสำรวจ พื้นที่จากนั้นบินนำอาหารและน้ำดื่มไปหย่อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จำนวน 70 หลังคาเรือน  ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วย ชาวบ้านไม่สามารถออกนอกบ้านได้เนื่องจากระดับน้ำสูง กระแสน้ำแรง  ขาดอาหาร น้ำดื่ม รวมทั้งไม่มีกระแสไฟฟ้า  ทำให้ชาวบ้านที่  ต.บ้านกล้วย  อ.เมืองสุโขทัย ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก