update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

คืนสมดุลธรรมชาติให้ป่าต้นน้ำแม่ยวมฝั่งซ้าย

***แม่ฮ่องสอน..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายไกรสร  กิ่งแก้วเพชร  ผู้ใหญ่บ้านห้วยฮากไม้ใต้  ม.8 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ  ชาวบ้านจำนวนหนึ่ง เดินทางเท้าร่วมสำรวจพื้นที่ป่า และ จับGPS พื้นที่ป่าบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

***โดยบริเวณนี้เป็นผืนป่าต้นน้ำของหมู่บ้านห้วยฮากไม้ใต้ กว่า 100 ไร่  ปัจจุบันสภาพผืนป่าบริเวณดังกล่าวฯเกิดสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งชาวบ้านเกรงจะมีผลกระทบกับป่าต้นน้ำหากไม่มีการดำเนินการฟื้นฟู ทั้งนี้ทางชาวบ้าน บ้านห้วยฮากไม้ใต้ได้มีความประสงค์ที่จะช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยการปลูกป่าทดแทน เพื่อคืนสมดุลธรรมชาติให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไป จึงได้มีการร่วมกันสำรวจเพื่อจัดทำแนวเขตการอนุรักษ์และปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป