update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

สวนนงนุชพัทยาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ สำรวจต้นปรงเขาชะเมาที่ใกล้สูญพันธุ์

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางอุทยานเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง ขออนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญของสวนนงนุชพัทยา เข้ามาร่วมสำรวจปรงเขาชะเมาและศึกษาวิจัย ชีวมวลความหลากหลายของพรรณพืช ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธุ์ 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวนนงนุชพัทยา 6 คนและเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 6 คน เข้าสำรวจจำนวนของปรงชะเมา ที่ทราบว่ามีเพียงแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง

 

*****โดยการสำรวจในครั้งนี้ ใช้แนวทางบุกเบิกรูปแบบใหม่ Assisted Reproduction of the Critically Endangered and Endemic Cycas chamaoensis (ACREE) โดยได้ใช้โดรนของอุทยาน บินเพื่อสำรวจสนับสนุนทีมนักวิจัยในการประเมินและวัดพื้นที่เพื่อสำรวจของจำนวนปรงชะเมาที่ใกล้สูญพันธุ์ โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Mohamed bin Zayed Species กองทุนอนุรักษ์ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปรง IUCN และ Mr.Anders Lindstrom ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางสวนนงนุชพัทยา

*****จากการสำรวจในครั้งนี้ พบว่าปรงชะเมามีจำนวนมากเนื่องจากใช้วิธีบินโดรนสำรวจบริเวณหน้าผาและพื้นที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปสำรวจได้ นอกจากนี้ยังพบแมลงชนิดใหม่ที่ไม่ทราบชื่อ เป็นตัวผสมพันธุ์เกสรตามธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของสวนนงนุชพัทยา ผู้เชี่ยวชาญจากจีนและสหรัฐอเมริกา ทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อดำเนินการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงไทยชนิดนี้และพันธุ์อื่นๆ เพื่อส่งต่อให้ Dr.Liu Jian จากสวนพฤกษศาสตร์คุนหมิงตรวจสอบ DNA โดยใช้วิธีการ RadSec ต่อไป

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน