update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯสกลนครมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่วานรนิวาส มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย 45 ครัวเรือน/หลังคา

*****สกลนคร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสุขสันติ วิเวก อำเภอวานรนิวาส ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอวานรนิวาส นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย จำนวน 45 ครัวเรือน/หลังคา และได้ฝากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดลมฝน ลมแรง ดูแลบ้านเรือนซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง ขับรถด้วยความระมัดระวังลมกระโชกแรง ไม่อยู่ไกล้ต้นไม่ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคง

*****นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 22 มี.ค.66 เกิดลมพายุฤดูร้อนพัดแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลเดื่อศรีคันไชย พื้นที่หมู่ที่ 5, 2, 10, 12, 9, 11 อำเภอวานรนิวาส ได้รับความเสียหาย จึงรายงานเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ และสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ส่วนวันที่ 27 มี.ค.66 เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนชาวบ้าน ใน ต.บ้านโพน และ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว รวม 55 หลังคาเรือน ที่ ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์  จำนวน 31 หลัง และในพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน ถูกพายุพัดพังเสียหายอีก 72 หลังคา ซึ่งทั้งหมดได้รายงานให้ทาง ผวจ.สกลนคร ทราบเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

มังกร แสนโสดา/รายงาน