6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านไตลื้อบ้านถิ่นอ.เมืองแพร่ เดือดร้อนฝนไม่ตกต้องใช้ไสยศาสตร์ช่วย

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาสกร หม้อกรอง กำนัน ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ ร่วมกับนายธัชพงศ์ ถิ่นศรี ผญบ.หมู่ 2  นายเมธี ธรรมวิชัยพันธ์ ผญบ.หมู่ 7.บ้านถิ่น นำเกษตรกรชาวนาใน ต.บ้านถิ่น  นิมนต์ พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผช.เจ้าอาวาส วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รักษาการเจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นเจ้าพิธีประกอบพิธีแบบโบราณที่หายไปนานกลับมาทำพิธีอีกครั้งจากปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดความแห้งแล้งน้ำในอ่างในสระที่เคยใช้มาทุกปีก็แห้งขอด ช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาจะมีฝนตกมาตลอด

*****แต่ปีนี้ฝนไม่ตกเลยหรือนานๆตกครั้ง ตกเป็นบางแห่ง ทำให้ชาวนาที่ใช้น้ำฝนทำนาก็ลงมือปลูกข้าวเสร็จ ฝนตกลงมาทำให้ข้าวขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง บางแห่งก็แห้งลงตายเพราะไม่มีน้ำใส่ ส่วนนาที่ทำได้น้ำจากทางชลประทาน ก็ปล่อยไม่ทั่วถึงเพราะปีนี้น้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อเกษตรกรทางชลประทานก็ได้มีการประกาศไม่ให้ปลูกข้าวนาปังและพืชฤดูแล้งหวั่นจะเกิดปัญหาเรื่องน้ำ

*****ส่วนพิธีขอฝนซึ่งเป็นพิธีที่เก่าแก่ ทุกครั้งที่ฝนไม่ตกก็จะทำพิธีบริเวณเหนืออ่าง หรือเหนือหมู่บ้านโดยจะมีการทำเป็นแหล่งน้ำปล่อยปูปลาหอยลงไปแล้วทำพิธีอีกหลายๆอย่างหลัง จากนั้นก็พระสงฆที่มาทำพิธีสวดมนต์ขอฝน โดยใช้บทสวดคาถาปลาช่อนเพื่อให้มีฝนตกลงมา ช่วยเหลือชาวนา พร้อมทั้งพรมน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านเหมือนฝนตกลงมาแล้วและเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งตีฆ้องกลองร่ายรำขอฝน

*****พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รักษาการ เจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก เจ้าพิธี เจริญพร ว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำกันมาตั้งแต่ในอดีต ถ้าชาวบ้านเดือดร้องฝนไม่ตก ชาวนาไม่มีน้ำ ก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดคาถาขอฝนและเทศธรรมปลาช่อนเพื่อให้ฝนตกมาช่วยชาวนาและแหล่งน้ำมีน้ำต่อไป