24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการ นำธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพท.สอดส่องโครงการพระราชดำริฝายมีชีวิตที่อำเภอเขาวง

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66 นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และปลัดอำเภอเขาวง ร่วมลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตลำห้วยป่าลวก บ้านสันติสุข หมู่ที่7 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ เพื่อทำการก่อสร้างฝายมีชีวิต สามารถเป็นที่กักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภคทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก หลังทำนาเสร็จ และสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำใต้ดิน ให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 115,000 บาท หลังคณะกรรมการได้ลงพื้นที่สอดส่องได้ตรวจสภาพการก่อสร้างทราบว่าได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50%

*****จากนั้นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้เดินทางมาร่วมประชุมและสรุปงานโครงการต่างๆที่ห้องประชุมอำเภอเขาวง เพื่อติดตามผลการสอดส่องโครงการต่างๆ ในจำนวน 17 โครงการ เพื่อต้องการทราบว่าทุกโครงการได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ และให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลแต่ละสายแต่ละชุดที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ที่ผ่านมา ได้รายงานสรุปความคืบหน้า ตลอดถึงปัญหาอุปสรรค์ในความคุ้มค่าของโครงการและความประสบผลสำเร็จ ของโครงการต่างๆทั้ง 17 โครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ

*****นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตลำห้วยป่าลวกอำเภอเขาวง ทราบว่าการดำเนินงานนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 50 เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ ซึ่งทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลกาฬสินธุ์ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  และหน่วยงานผู้รับผิดชอบก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้โครงการฝายมีชีวิต ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2566 นี้ และนอกจากนั้น จะให้ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 17 โครงการ

*****ทั้งนี้พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและรวมคืนงบประมาณไปจำนวน 3 โครงการ และมีโครงการดำเนินงานต่อเนื่องเพียง 14 โครงการเท่านั้น ซึ่งทาง คณะกรรมการการทำงานอภิบาลกาฬสินธุ์ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้ข้อเสนอแนะในการในเชิงนโยบาย เช่นเรื่องการจัดสรรงบประมาณ กำหนดพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

 สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน