update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ลดเผาอ้อยแก้ฝุ่น PM 2.5 บ้านโป่ง

***ราชบุรี..0นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี ในฐานะผู้แทน รมว.อุตสาหกรรม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และนายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย กก.ผจก.บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด ร่วมโครงการเปิดหีบอ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้ ฤดูกาลผลิตปี 63/64 ที่โรงงานน้ำตาลราชบุรี ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

***นายอัครเดช ส.ส.ราชบุรี กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเขม่าดำที่เกิดจากการจุดไฟเผาอ้อยช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพต่อระบบทางเดินหายใจ จึงนำปัญหาเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาทาง รมว.อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ลดการจุดไฟเผาอ้อยเพื่อตัดอ้อยส่งให้แก่โรงงานผลิตน้ำตาล พร้อมมอบเครื่องสางใบอ้อยให้แก่เกษตรกร แบบไม่คิดค่าใช่จ่ายนำไปทดลองใช้ในการสางใบอ้อย เพื่อลดการจุดไฟเผาอ้อยก่อนตัดอ้อยส่งให้กับโรงงานน้ำตาล

***ส.ส.ราชบุรี กล่าวอีกว่า ถ้าโครงการดังกล่าวได้ผลและมีประสิทธิภาพ ในอนาคตจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สามารถลดแรงงานและลดเวลาในการตัดอ้อยส่งให้กับโรงงานได้ ซึ่งจะทำให้ปัญหาการเผาอ้อยที่เกิดปัญหาฝุ่นควันและเขม่าหายไป ก่อให้เกิดผลดีทำให้พี่น้องประชาชนไม่ประสบกับปัญหาเขม่าดำปลิวมาที่บ้านเรือน นอกจากนี้ยังได้มอบอ้อยพันธุ์ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อนำไปทดลองปลูกและติดตามผลในอนาคต จะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อีกทางหนึ่งด้วย.