update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ติดตามเรื่องร้องเรียน กรณี ราษฎรได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนสาย 105 (แม่สะเรียง-สบเมย)

*****แม่ฮ่องสอน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลยวมใต้ และนายธนู ลาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง ร่วมลงพื้นที่ ติดตามเรื่องร้องเรียน กรณี ราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 105 (แม่สะเรียง-สบเมย) ซึ่งมีโครงการฯขยายไหล่ทาง เดิมกว้าง 7 เมตร ขยายเป็นกว้าง 12 เมตร รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ระหว่างบ้านดงสงัด-บ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

*****สำหรับ ถนนทางหลวงแผ่นดิน  สาย 105  เป็นสายสัญจรหลักเชื่อมระหว่าง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน – อ.ท่าสองยาง อ.แม่สอด  จ.ตาก  และมีโครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทาง 2 ช่วง จากกว้าง 7 เมตร เป็นกว้าง  9 เมตร และ ช่วงบ้านดงสงัด-บ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จาก 7 เมตร เป็น 12 เมตร  ระยะรวม 2 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเกิด เป็นหลุม พื้นไม่เสมอ จุดแจ้งเตือนในการระมัดระวังมีน้อย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้บาดเจ็บและเสียทรัพย์สิน

*****ส่วนสาเหตุการร้องเรียนนั้น เนื่องจากการก่อสร้างมีความล่าช้า ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความไม่สะดวก ไม่มีปลอดภัยในการสัญจร และเกิดฝุ่นละออง กระทบกับราษฎรในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 และผู้ว่าจ้างได้ขยาย/ผ่อนปรนฯ ครั้งที่ 1 กำหนดสิ้นสุด ภายใน ธันวาคม 66 นี้ ทั้งนี้ ทางด้านอำเภอแม่สะเรียงจะได้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป