15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

SCGCเดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเลร่วมกิจกรรม‘วันทะเลโลก ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทร

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม และพนักงานจิตอาสา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC  เข้าร่วมกิจกรรม ‘วันทะเลโลก ประจำปี 2567’ จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรและร่วมใจกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระเจดีย์กลางน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง

*****นางสาวน้ำทิพย์ กล่าวว่า “SCGC เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเลเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ที่ส่งเสริมด้าน Low Waste & Low Carbon โดยได้ขับเคลื่อน “นวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ทะเล” (Innovation for Better Marine) อาทิ นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ บ้านปลาเอสซีจีซี พร้อมทั้งร่วมก่อตั้งเครือข่าย “Nets Up” โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทะเลยั่งยืน เปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช้แล้ว สู่ Marine Materials วัสดุทางเลือกใหม่จากนวัตกรรมรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังนำพนักงานจิตอาสาร่วมเก็บขยะชายหาดอย่างต่อเนื่อง”

*****ภายในงาน มีจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ทั้งนี้ พนักงานจิตอาสาจาก SCGC ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำนวน 500 ตัว รวมทั้งล่องเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำระยอง และซ่อมแซมหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ นอกจากนี้ เครือข่าย Nets Up ยังได้นำนิทรรศการการเปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วให้กลายเป็น วัสดุทางเลือกใหม่ด้วยนวัตกรรมรีไซเคิลมาจัดแสดงอีกด้วย

      นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน