15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯประชุมโครงการพัฒนา สถานีรถไฟประวัติศาสตร์ Public Community Space . อาคารรถไฟแห่งแรก อุตรดิตถ์

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  ผวจ.อุตรดิตถ์ ประชุมโครงการพัฒนาสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ให้เป็น PubIic  CoMMunity  Space  แห่งแรกของจังหวัด โดยมี นายศศิน  ดิศวนนท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์และนางกัญญาวีร์   ศิริกาญจนารักษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.อุตรดิตถ์/นายวิรัตน์ สมีแจ่ม หัวหน้ากองจัดการเดินรถ เขต 3 /นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

*****นางกัญญาวีร์   ศิริกาญจนารักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ให้เป็น PubIic  CoMMunity  Space  แห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม อันทรงคุณค่า เปรียบเสมือน “ ห้องรับแขก ของเมือง“ หลักที่เป็นพื้นฐานที่ดีแล้ววางแผน..บริการท่องเที่ยวแบบแหล่งเรียนรู้  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น ย่านเมืองเก่า นามอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองเก่า มีความเป็นมาของการรถไฟแห่งประเทศไทย เรามีสถานีรถไฟแบบสถาปัตย์ ตั้งแต่สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้มีการปรับปรุงรุ่นสู่รุ่น ในการใช้งานเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ กลางเมืองอุตรดิตถ์ ที่จะเป็นแลนด์มาร์คและมีความดั้งเดิมของประวัติศาสตร์ ด้วยบารมีล้นเกล้าของรัฐกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 พระองค์ท่านเล็งเห็นว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น 4 แยกโบราณ

*****ฉะนั้นการเดินทางโดยการรถไฟเป็นหัวใจสำคัญของอุตรดิตถ์ การปรับปรุงสถานีรถไฟเก่า ซึ่งเป็นความตั้งใจของภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานจังหวัดฯคอยเป็นพี่เลี้ยงและหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมกัน  ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ ทาง อบจ.อุตรดิตถ์ เดิมสถานีรถไฟเก่าเรามีลักษณะที่ความสวยงาม เหมือนกับสถานีหัวลำโพงและพระราชวังจันทน์ บ้านปึง เราคือหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญ ที่เป็นหัวใจของรถไฟในระบบรางและต่อจากนี้ก็จะเป็นหัวใจยิ่งกว่าหัวใจ

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข/รายงาน