15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ กุ้งท่าแพพัฒนา จ.สตูล บุกพาณิชย์จังหวัดยื่นหนังสือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนยับเดือดร้อนทั่วหน้า

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวีศักดิ์  โสวรรณะ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ กุ้งท่าแพพัฒนา จ.สตูล กล่าวว่า จ.สตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลประมาณ 160 กิโลเมตร มีทรัพยากรชายฝั่งที่สมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีผลผลิตประมาณปีละ 4000 ตัน นำรายได้เข้าสู่จังหวัดประมาณปีละ 1000 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน ราคากุ้งตกต่ำประมาณกิโลกรัมละ 30-40 บาท ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา และไม่มีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้น  ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน หมดความหวังในการประกอบอาชีพ ประกอบกับต้นทุนการผลิตกุ้งที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก ยิ่งซ้ำเติมเกษตรกรให้ขาดทุนหนักกว่าช่วงราคาตกต่ำในปีก่อน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

*****โดยราคากุ้งที่ทำการซื้อขายปากบ่อของเกษตรกร ณ ปัจจุบันเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต มีดังนี้กุ้งขนาด100ตัวต่อ1กก.ต้นทุนการผลิต กก.ละ126.87บาท ราคาขายปากบ่อกก.ละ100บาท ขนาด90ตัวต่อ1กก.ต้นทุนการผลิตกก.ละ131.21ราคาขายปากบ่อ กก.ละ105บาท กุ้ง 80ตัวต่อ1กก.ต้นทุนการผลิตกก.ละ134.31บาท ราคาขายปากบ่อกก.ละ115 บาท ขนาด70ตัวต่อ1กก.ต้นทุนการผลิตกก.ละ 141.76 บาท ราคาปากบ่อกก.ละ120 บาท ขนาด60ตัวต่อ1กก.ต้นทุนการผลิต กก.ละ149.91 บาท ราคาขายปากบ่อกก.ละ140บาท ขนาด50ตัวต่อ1 กก.ต้นทุนการผลิตกก.ละ160.85บาท ราคาขายปากบ่อกก.ละ153 บาทขนาด40ตัวต่อ1กก.ต้นทุนการผลิต กก.ละ172.40บาทราคาขายปากบ่อ กก.ละ165บาท ทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล และเกษตรกรกลุ่มต่างๆ จึงได้เดินทางไปมอบหนังสือร้องเรียนต่อนางสายช่อ  อังสุภานิช พานิชย์ จ.สตูล เมื่อวันก่อน เพื่อขอให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยพิจารณาหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคากุ้งตกต่ำอย่างเร่งด่วน เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร จนกว่าราคากุ้งจะดีขึ้น