4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ รพ. สังขละบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนบ้านสะเนพ่อง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมายุ91พรรษา

*****กาญจนบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ. วิชัย เทียนถาวร  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชนก  พร้อมด้วย รองอธิการบดี รศ. ดร. วสุธร ตันวัฒนกุล  ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ดร. ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  ดร.ประกริต รัชวัตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  อาจารย์  เจ้าหน้าที่ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วิทยาลัยบรมราชชนนี จักรีรัช  นายแพทย์กฤษดา  วุธยากร ผู้อำนวยการ รพ. สังขละบุรี   เดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้วย สบช. โมเดล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมายุ 91 พรรษา ในเขตพื้นที่ชายขอบ บ้านเสน่ห์พ่อง ต.ไล่โว่  อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี  ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

*****ทั้งนี้มีทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสังขละบุรี  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี และ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่สังขละบุรี  ร่วมตรวจรักษาโรค คัดดรองสุขภาพ  และให้คำแนะนำในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันสูง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนจากปัญหาประชาชนไม่สามารถควบคุมภาวการณ์มีระดับความดัน โลหิตสูงได้ สาเหตุหลัก มาจากพฤติกรรม สุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง การสูบบุหรี่การดื่มสุรา และการขาดการออก กำลังกายและการเกิดภาวะอ้วน ดังนั้นการจะทำให้ป ระชาชนมีสุขภาพที่ดีจึงควรเริ่มจากความสามารถในการควบคุมภาวการณ์มีระดับความดันโลหิตสูง ให้ได้ก่อน

*****โดยทางเลือกหนึ่งที่ใช้กัน อย่างแพร่หลายคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงที่อาจ นำ ไปสู่การเจ็บ ป่วยที่มากขึ้น การใช้แนวคิด สบช โมเดล เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร  โดยคัดกรองภาวะ สุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  ที่มี่อายุตั้งแต่อายุ15-65 ปีประกอบด้วยการคัดกรองโรคเรื้อรังได้แก่ โรคความดัน โลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็นสีของปิงปองจราจรชีวิต 7 สีได้แก่ กลุ่มปกติเป็นสีขาว กลุ่มเสี่ยงเป็นสีเขียวอ่อน กลุ่มป่วย เป็นสีเขียวเข้ม  สีเหลือง สีส้ม สีแดงและสีดำ  เป็นแนวคิดการเฝ้าระวังความดันโลหิต สูงและเบาหวานของประชาชน เพื่อประเมินติดตามภาวะสุขภาพ ยังเป็นแนวทางในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้าง เสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง และส่งเสริมสุขภาพตามหลัก “ 3 อ. 3 ลด” ได้แก่ 3 อ. คืออาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์  และ 3 ลด คือ  ลดเหล้า ลดบุหรี่ และลดความอ้วน    (เสียง) ดร ประกริต รัชวัตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช