23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

กำแพงเพชรเข้มร้านค้าขายของทะเล

***กำแพงเพชร..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.นายชัยพันธ์ ศรีคชไกร ผู้จัดการตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร ประชุมนายจ้าง และแรงงานข้ามชาติ ทั้ง 4 ประเทศ ที่มารับจ้างในตลาดศูนย์การค้า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ ปฏิบัติตามขั้นตอนการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

***โดยแรงงานข้ามชาติทุกคนต้องเซ็นชื้อยืนยันตัวตน และไม่อนุญาตให้นำแรงงานข้ามชาติ เพื่อน ญาติ เข้ามาทำงาน หรือให้ที่อยู่หลบอาศัยที่มาจากที่อื่น เกรงว่าอาจเป็นการพาหะนำเชื้อโควิดมาระบาดในตลาดได้ หากพบว่าแรงงานข้ามชาติคนใด ให้เพื่อนหรือญาติมาอยู่อาศัยด้วย ทางตลาดศูนย์การค้าจะให้ออกไปจากตลาดทันที ไม่ให้กลับเข้ามาโดยเด็ดขาด  ส่วนนายจ้าง ที่รับแรงงานข้ามช้าติหน้าใหม่เข้ามา จะให้หยุดขายไปด้วยทันที

***ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้า ที่จำหน่ายอาหารทะเล จะต้องเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เนื่องจากตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร ถือว่าเป็นแหล่งจำหน่ายของอุปโภค บริโภค ทุกประเภททั้งกลางวันและกลางคืน